Privatlivspolitik - Høsttid i Halland

Visit Halland følger folkesundhedsmyndighedens henstillinger og opfordrer alle besøgende til at gøre det samme.

Vælg en side

Behdeling af personlige data

Dette websted drives af Region Halland. Region Halland beskytter dit personlige privatliv. Denne fortrolighedserklæring forklarer, hvordan Region Halland indsamler og administrerer dine personlige oplysninger, når du besøger dette websted, hvorfor vi gør dette, og hvordan du kan udøve dine rettigheder.

Hvem er ansvarlig for personoplysninger?

I Region Halland er hver bestyrelse og bestyrelse ansvarlig for behandling af personoplysninger til behandling af personoplysninger, der finder sted inden for de respektive operationer. Det bestyrelse, der er ansvarligt for dette websted, er Styrelsesrådet, Boks 517, 301 80 Halmstad med org.no. 232100-0115.

Hvad er en personlig information?

Enhver form for information, der direkte eller indirekte kan tilskrives en fysisk person, der er i live, er personlige data. Eksempler på personlige oplysninger kan være personlig navn, personnummer, e-mail-adresse og postadresse. Ligeledes fotos og lydoptagelser af enkeltpersoner, der behandles i computerens personlige data, selvom der ikke nævnes nogen navne, ligesom elektroniske identiteter; for eksempel ip-nummer.

Hvad er en behandling?

Med behandling menes alle forholdsregler, der kan træffes vedrørende personlige data, uanset om de er automatiserede eller ikke. Eksempler på behandling er samling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, behandling, transmission og sletning.

Hvordan behandler vi dine personlige data?

Når du besøger dette websted, indsamler vi webstatistikker, der indeholder webidentifikatorer, såsom ip-numre og cookies, samt tidsstempler. Vi gør dette for at udarbejde statistik over, hvor mange brugere der besøger webstedet. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesse i at vide, hvordan webstedet bruges.

For at sikre webstedets sikkerhed indsamler vi weblogs, der indeholder netværksidentifikatorer og tidsstempler. Webbloggere kan også bruges til at opdage eller forhindre forskellige former for ulovlig brug, til at forhindre misbrug af tjenester og til at opdage og forhindre spredning af vira, spam og trojanere. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesse i at bevare sikkerheden på webstedet.

Hjemmesiden bruger cookies til at behandle dine personlige oplysninger på den måde, der er beskrevet i denne fortrolighedserklæring. Du kan læse mere om, hvilke cookies vi bruger, og til hvilke formål webstedets oplysninger om cookies.

Hvor længe gemmer vi dine personlige data?

Personlige data gemmes, så længe de er nødvendige til formålet. Derefter afhænger de nuværende arkiver og tyndere regler af, hvad der kan slettes, og hvad der skal bevares, når informationen vises i offentlige dokumenter. Personlige oplysninger af ringe eller midlertidig betydning slettes, da de ikke længere er relevante i overensstemmelse med de nuværende udtynningsbeslutninger for Region Halland.

Du kan læse mere om de lagringstider, der gælder for behandlingen af ​​dine personlige data i Region Hallands dokumentstyringsplaner.

Hvem deler vi dine personlige oplysninger med?

I situationer, hvor det er nødvendigt for Region Halland at være i stand til at udføre regionens aktiviteter, deler vi dine personlige data med andre virksomheder, som er såkaldte personoplysningerassistenter for os. Når dine personlige data deles med assistenter af personoplysninger, sker det kun til formål, der er kompatible med de formål, som Region Halland har indsamlet oplysningerne for.

Region Halland deler også dine personlige oplysninger med virksomheder eller andre organisationer, der er uafhængigt ansvarlige for personoplysninger. Når dine personlige data deles med uafhængige personaldataadministratorer, sker det kun for Region Halland at være i stand til at udføre regionens mission, eller fordi vi er forpligtet til at gøre det ved lov.

Hvor behandler vi dine personlige oplysninger?

Region Halland stræber altid efter at behandle dine personlige data i Sverige eller inden for EU / EØS. Dog kan Region Halland nogle gange være nødt til at overføre dine personlige data til et land uden for EU / EØS, for eksempel hvis vi deler dine personlige data med en leverandør, der er etableret eller gemmer de personlige data i et land uden for EU / EØS. Uanset hvilket land dine personlige data behandles, træffer Region Halland alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske forholdsregler for at sikre, at beskyttelsesniveauet er det samme som i EU / EØS.

I tilfælde, hvor personoplysninger behandles uden for EU / EØS, garanteres beskyttelsesniveauet enten ved en beslutning fra EU-Kommissionen om, at det pågældende land sikrer et passende beskyttelsesniveau eller ved anvendelse af såkaldte passende beskyttelsesforanstaltninger. Eksempler på egnede sikkerhedsforanstaltninger er standardkontraklausuler eller bindende forretningsregler. Hvis du gerne vil have en kopi af de beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet eller oplysninger om, hvor disse er gjort tilgængelige, er du velkommen til at kontakte os.

Hvordan er dine data beskyttet?  

Region Halland beskytter dit privatliv. Region Halland arbejder derfor konstant med at træffe alle passende tekniske og organisatoriske forholdsregler, der kræves i hvert enkelt tilfælde for at beskytte dine personlige data og ellers sikre, at behandlingen udføres i overensstemmelse med gældende lov.

Princippet om offentlighed

Region Halland er omfattet af offentlighedsprincippet, som blandt andet betyder, at meddelelser, der sendes til os, normalt bliver offentlige dokumenter. Region Halland er forpligtet til at videregive oplysninger i offentlige dokumenter efter anmodning, medmindre oplysningerne er dækket af fortrolighed. Reglerne for offentlige dokumenter og offentlige registre kan også indføre begrænsninger i nogle af dine rettigheder vedrørende dine personlige data.

Hvilke rettigheder har du?

Som en fysisk person, med personoplysninger behandlet af Region Halland, har du flere rettigheder vedrørende dine personlige data. Nedenfor beskriver vi, hvilke valg og muligheder du har, og hvordan du kan udøve disse rettigheder i forbindelse med Region Hallands behandling af dine personlige data.

Ret til adgang   

Du har ret til at få adgang til dine personlige data. Hvis du ønsker oplysninger om, hvilke personlige oplysninger Region Halland behandler om dig, kan du altid anmode om dette i form af et registerekstrakt. Du modtager et svar inden for en måned efter, at ansøgningen blev indgivet.

Ret til korrektion

Hvis du bemærker forkerte, vildledende eller ufuldstændige oplysninger om dig selv, kan du anmode om korrektion.

Ret til at blive slettet   

I nogle situationer har du ret til at anmode om, at dine personlige data slettes ("retten til at blive glemt"), for eksempel hvis dine personlige data er behandlet ulovligt. Du kan dog ikke få dine oplysninger slettet, hvis der er juridiske forpligtelser eller rettigheder for os til at bevare oplysningerne, eller hvis behandlingen udføres i overensstemmelse med lov om offentlighed og privatliv.

Begrænsningsret

I nogle situationer har du ret til at kræve, at behandlingen af ​​dine data begrænses. Hvis du for eksempel bestrider, at de personlige data, Region Halland-processerne er korrekte, kan du anmode om en begrænset behandling i det tidsrum, som Region Halland har brug for for at kontrollere, om de personlige data er korrekte.

Ret til dataportabilitet  

Hvis du selv har indsendt oplysninger til os, har du i visse situationer ret til at hente og bruge dine oplysninger andetsteds ("retten til dataportabilitet"). I disse tilfælde har Region Halland en forpligtelse til at lette en sådan overførsel af data. En betingelse er, at Region Halland behandler de personlige data med støtte fra samtykke eller for at opfylde en aftale med dig. Personoplysningerne videregives derefter i et nyttigt format.

Ret til indsigelse

I nogle tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine data. Hvis en sådan situation findes, kan Region Halland kun fortsætte med at behandle dataene, hvis det kan vises, at der er overbevisende begrundede grunde til, at dataene skal behandles.

Træk samtykke tilbage  

Hvis du har givet dit samtykke til behandlingen af ​​dine personlige data, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage.

Klage

Hvis du ikke er tilfreds med Region Hallands behandling af dine personlige data, kan du indgive en klage til Region Halland eller Datatilsynet.

Hvordan udøver du dine rettigheder?  

Hvis du ønsker at bruge nogen af ​​rettighederne ovenfor, er du velkommen til at kontakte Region Hallands databeskyttelsesansvarlig. Hvis du hellere vil indsende en klage til en tilsynsmyndighed, skal du kontakte Datatilsynet. Du kan finde kontaktoplysninger til Datatilsynet www.datainspektionen.se. Der er også mere information om databeskyttelsesforordningen.

Ændringer til denne beskyttelse af personlige oplysninger

Region Halland foretager løbende ændringer af denne fortrolighedserklæring. En ny version træder i kraft, når den gøres tilgængelig på dette websted.

Data beskyttelse

Region Hallands repræsentant for databeskyttelse er ansvarlig for databeskyttelsesspørgsmål. Hvis du har spørgsmål til disse oplysninger, behandlingen af ​​dine personlige data eller hvordan du kan udøve dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte regionens databeskyttelsesrepræsentant på

Databeskyttelsesenheden Region Halland
Tlf .: 035-13 10 00
E-mail: dataskydd@regionhalland.se

Mere information om Region Hallands behandling af personoplysninger

Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan Region Halland behandler personlige data, selv i andre sammenhænge end dette websted, kan du besøge http://regionhalland.se/om-region-halland/organisation/dataskydd/